ZLV Online

Název článku:Produkce a vývoj půdního prostředí porostů na bývalých zemědělských půdách v oblasti Českomoravské vrchoviny
Číslo:Special
Rok:2011
Autor:Vilém Podrázský, Jiří Procházka, Jiří Remeš

Popis článku

Produkce a vývoj půdního prostředí porostů na bývalých zemědělských půdách v oblasti Českomoravské vrchoviny.
[Production and development of soil environment of forest stands on former agricultural lands in the region of Czech-Moravian Highland] 27 - 35.