ZLV Online

Name of article:První poznatky ze skupinové obnovy javoru klenu (Acer pseudoplatanus L.) v oblasti rozpadu nepůvodních jehličnatých porostů
Number:1
Year:2021
Author:Antonín Martiník, Matúš Sendecký, David Březina

Description of article

První poznatky ze skupinové obnovy javoru klenu (Acer pseudoplatanus L.) v oblasti rozpadu nepůvodních jehličnatých porostů
[The first knowlege from cluster planting of sycamore maple (Acer pseudoplatanus L.) in the area of decaying allochthonous conifer stands] 28-35