ZLV Online

Název článku:První poznatky ze skupinové obnovy javoru klenu (Acer pseudoplatanus L.) v oblasti rozpadu nepůvodních jehličnatých porostů
Číslo:1
Rok:2021
Autor:Antonín Martiník, Matúš Sendecký, David Březina

Popis článku

První poznatky ze skupinové obnovy javoru klenu (Acer pseudoplatanus L.) v oblasti rozpadu nepůvodních jehličnatých porostů
[The first knowlege from cluster planting of sycamore maple (Acer pseudoplatanus L.) in the area of decaying allochthonous conifer stands] 28-35