ZLV Online

Name of article:Rozdílnost nákladů pěstební činnosti (zalesňování) ve vazbě na velikost a charakter vlastněného majetku
Number:3
Year:2011
Author:Daniel Vlkanova

Description of article

Rozdílnost nákladů pěstební činnosti (zalesňování) ve vazbě na velikost a charakter vlastněného majetku.
[Costs variance of silvicultural measure (reforestation) in relation to the size class and character of owned property] 244 - 252.