ZLV Online

Název článku:Rozdílnost nákladů pěstební činnosti (zalesňování) ve vazbě na velikost a charakter vlastněného majetku
Číslo:3
Rok:2011
Autor:Daniel Vlkanova

Popis článku

Rozdílnost nákladů pěstební činnosti (zalesňování) ve vazbě na velikost a charakter vlastněného majetku.
[Costs variance of silvicultural measure (reforestation) in relation to the size class and character of owned property] 244 - 252.