ZLV Online

Name of article:Složení společenstev střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) v lesních porostech s různou druhovou strukturou a systémem hospodaření
Number:Special
Year:2010
Author:Vilém Podrázský, Jiří Remeš, Jan Farkač

Description of article

Složení společenstev střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) v lesních porostech s různou druhovou strukturou a systémem hospodaření.
[Composition of ground-beetle communities (Coleoptera: Carabidae) in forest stands with differentiated species composition and management system] 10 - 15.