ZLV Online

Název článku:Složení společenstev střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) v lesních porostech s různou druhovou strukturou a systémem hospodaření
Číslo:Special
Rok:2010
Autor:Vilém Podrázský, Jiří Remeš, Jan Farkač

Popis článku

Složení společenstev střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) v lesních porostech s různou druhovou strukturou a systémem hospodaření.
[Composition of ground-beetle communities (Coleoptera: Carabidae) in forest stands with differentiated species composition and management system] 10 - 15.