ZLV Online

Name of article:Srovnání rozvoje mykorhiz na krytých a exponovaných stanovištích horských smrčin
Number:3
Year:2009
Author:Vítězslava Pešková, František Soukup

Description of article

Srovnání rozvoje mykorhiz na krytých a exponovaných stanovištích horských smrčin.
[Comparison of root mycorrhizae from exposed and sheltered mountain spruce stands] 223 - 230.