ZLV Online

Název článku:Srovnání rozvoje mykorhiz na krytých a exponovaných stanovištích horských smrčin
Číslo:3
Rok:2009
Autor:Vítězslava Pešková, František Soukup

Popis článku

Srovnání rozvoje mykorhiz na krytých a exponovaných stanovištích horských smrčin.
[Comparison of root mycorrhizae from exposed and sheltered mountain spruce stands] 223 - 230.