ZLV Online

Name of article:Srovnání růstu a nadzemní biomasy mladého porostu buku a břízy rostoucích na kalamitní holině po allochtonní smrčině
Number:1
Year:2022
Author:Antonín Martiník, Matúš Sendecký, Marcela Smejkalová

Description of article

Srovnání růstu a nadzemní biomasy mladého porostu buku a břízy rostoucích na kalamitní holině po allochtonní smrčině
[Comparison of growth and above-ground biomass of young beech and birch stand growing on disturbed area after allochthonous norway spruce stand] 43-50