ZLV Online

Název článku:Srovnání růstu a nadzemní biomasy mladého porostu buku a břízy rostoucích na kalamitní holině po allochtonní smrčině
Číslo:1
Rok:2022
Autor:Antonín Martiník, Matúš Sendecký, Marcela Smejkalová

Popis článku

Srovnání růstu a nadzemní biomasy mladého porostu buku a břízy rostoucích na kalamitní holině po allochtonní smrčině
[Comparison of growth and above-ground biomass of young beech and birch stand growing on disturbed area after allochthonous norway spruce stand] 43-50