ZLV Online

Name of article:Stanovenie dendromasy mladých jaseňov zožratej jeleňou zverou pomocou alometrických modelov
Number:3
Year:2012
Author:Bohdan Konôpka, Jozef Pajtík, Peter Kaštier, Vladimír Šebeň

Description of article

Stanovenie dendromasy mladých jaseňov zožratej jeleňou zverou pomocou alometrických modelov.
[Estimates of young ash tree dendromass eaten by red deer using allometric models] 283 - 294.