ZLV Online

Název článku:Stanovenie dendromasy mladých jaseňov zožratej jeleňou zverou pomocou alometrických modelov
Číslo:3
Rok:2012
Autor:Bohdan Konôpka, Jozef Pajtík, Peter Kaštier, Vladimír Šebeň

Popis článku

Stanovenie dendromasy mladých jaseňov zožratej jeleňou zverou pomocou alometrických modelov.
[Estimates of young ash tree dendromass eaten by red deer using allometric models] 283 - 294.