ZLV Online

Name of article:Vliv druhové skladby lesních porostů na stav humusových forem na území ŠLP v Kostelci nad Černými lesy
Number:2
Year:2010
Author:Vilém Podrázský, Jiří Remeš

Description of article

Vliv druhové skladby lesních porostů na stav humusových forem na území ŠLP v Kostelci nad Černými lesy.
[Effects of the species composition change on the humus form state in the forest stands on the territory of the University Training Forest at Kostelec nad Černými lesy] 71 - 77.