ZLV Online

Název článku:Vliv druhové skladby lesních porostů na stav humusových forem na území ŠLP v Kostelci nad Černými lesy
Číslo:2
Rok:2010
Autor:Vilém Podrázský, Jiří Remeš

Popis článku

Vliv druhové skladby lesních porostů na stav humusových forem na území ŠLP v Kostelci nad Černými lesy.
[Effects of the species composition change on the humus form state in the forest stands on the territory of the University Training Forest at Kostelec nad Černými lesy] 71 - 77.