ZLV Online

Name of article:Zhodnocení kvalitativních parametrů buku lesního (Fagus sylvatica L.) na sedmi provenienčních výzkumných plochách ve věku 25 let
Number:1
Year:2015
Author:Petr Novotný, Josef Frýdl, Jiří Čáp

Description of article

Zhodnocení kvalitativních parametrů buku lesního (Fagus sylvatica L.) na sedmi provenienčních výzkumných plochách ve věku 25 let.
[Results of the evaluation of qualitative parameters of European beech (Fagus sylvatica L.) on the seven provenance research plots at the age of 25 years] 14 - 23.