ZLV Online

Název článku:Zhodnocení kvalitativních parametrů buku lesního (Fagus sylvatica L.) na sedmi provenienčních výzkumných plochách ve věku 25 let
Číslo:1
Rok:2015
Autor:Petr Novotný, Josef Frýdl, Jiří Čáp

Popis článku

Zhodnocení kvalitativních parametrů buku lesního (Fagus sylvatica L.) na sedmi provenienčních výzkumných plochách ve věku 25 let.
[Results of the evaluation of qualitative parameters of European beech (Fagus sylvatica L.) on the seven provenance research plots at the age of 25 years] 14 - 23.