Projekty

Název projektu:Horské lesy – základní ekosystémy ovlivňující vodní bilanci, velké vody a suchá období v krajině
Číslo:QH92073
Rok:2009 - 2011
Poskytovatel:NAZV
Koordinátor: Ing. Vladimír Černohous, Ph.D.
Řešitel: Ing. Vladimír Černohous, Ph.D., Ing. František Šach, CSc.

Popis projektu

Cílem řešení projektu je navrhnout cílovou skladbu dřevin, optimální obnovní postupy a lesohospodářská opatření k zvýšení účinnosti lesních ekosystémů při tlumení povodní, k zamezení půdní eroze, ke snížení územního výparu a k ochraně kvantity v tvorbě zdrojů.