Projekty

Název projektu:Ověření změny obsahu živin v sazenicích po výsadbě po přihnojení pomalurozpustnými hnojivy včetně zachycení růstové reakce do 2 let po výsadbě
Číslo:GS-LCR-085
Rok:2018 - 2020
Poskytovatel:GS LČR
Koordinátor: Ing. Jarmila Nárovcová, Ph.D.
Řešitel: Ing. Jarmila Nárovcová, Ph.D., Ing. Václav Nárovec, CSc., Ing. Radek Novotný, Ph.D., David Šimek, doc. Ing. Ivan Kuneš, Ph.D.
Spoluřešitel cizí:ČZU v Praze

Popis projektu

Cílem projektu je verifikovat, kvantifikovat a interpretovat změny obsahu živin v sazenicích buku lesního po výsadbě v důsledku přihnojení speciálními pomalu rozpustnými hnojivy ze skupiny výrobků SILVAMIX® včetně popisu růstové reakce dané dřeviny na přihnojení do 2 let po výsadbě.

Podrobnosti na www.lesycr.cz