Projekty

Název projektu:Šlechtění lesních dřevin jehličnatých
Číslo:MZe 01/7032
Rok:1997 - 2000
Poskytovatel:MZe
Koordinátor: Ing. Josef Frýdl, CSc.
Řešitel: Ing. Josef Frýdl, CSc., Ing. Jiří Šindelář, CSc., Ing. František Beran, Ing. Vladimír Hynek, CSc., Ing. Jan Kaňák

Popis projektu

Předmětem řešení projektu bylo hodnocení geneticky podmíněné proměnlivosti hlavních jehličnatých dřevin v ČR (modřín opadavý, smrk ztepilý, borovice lesní, jedle bělokorá) v rámci provenienčního výzkumu, hybridizačních experimentů a záchrany a zachování genetických zdrojů těchto dřevin.