Projekty

Název projektu:TREEBREEDEX: Vytvoření vědecké a technologické výzkumné a informační sítě v oboru šlechtění lesních dřevin v Evropě
Číslo:EC 026076
Rok:2006 - 2011
Poskytovatel:RÁMCOVÉ PROGRAMY - Evropská komise
Koordinátor: Ing. Josef Frýdl, CSc.
Řešitel: Ing. et Ing. Petr Novotný, Ph.D., Ing. Josef Frýdl, CSc., Dr. Luc Paques
Řešitel cizí:Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), Olivet, Francie

Popis projektu

Předmětem řešení projektu bylo vytvořit evropské virtuální centrum šlechtění lesních dřevin s cílem: 1) posílit možnosti vzájemné spolupráce mezi šlechtitelskými pracovišti, 2) zvýšit úroveň kvality šlechtitelských aktivit v Evropě, 3) postupně integrovat výzkum v oboru šlechtění lesních dřevin do aktivit multidisciplinárních programů, 4) umožnit zástupcům širší vědecké komunity v lesním hospodářství a zemědělství (vedle lesnických oborů např. okrasné zahradnictví, ovocnářství, farmakologie, medicína) přístup do infrastruktury oboru šlechtění lesních dřevin.