Projekty

Název projektu:Využití biotechnologických postupů při záchraně a reprodukci autochtonních populací chlumního ekotypu smrku ztepilého
Číslo:QH82303
Rok:2008 - 2012
Poskytovatel:NAZV
Koordinátor: Ing. Pavlína Máchová, Ph.D.
Řešitel: Ing. Helena Cvrčková, Ph.D., Ing. Pavlína Máchová, Ph.D., RNDr. Milena Cvikrová

Popis projektu

K zachování a reprodukci autochtonní populace chlumního ekotypu smrku ztepilého bude využita metoda somatické embryogeneze. Embryogenní linie smrku budou charakterizovány DNA analýzami. V průběhu vývoje somatických embryí bude studován význam polyaminů pro morfogenetické pochody. Získané poznatky budou zobecněny pro klonové množení cenných populací smrku ztepilého.