Projekty

Název projektu:Založení výzkumné plochy s introdukovanými dřevinami v oblasti LS Vítkov – druhů potenciálně využitelných pro oblasti chřadnutí smrku
Číslo:05/8836
Rok:2018 - 2021
Poskytovatel:GS LČR
Koordinátor: Ing. Pavel Kotrla, Ph.D.
Řešitel: Ing. Pavel Kotrla, Ph.D., Ing. Josef Cafourek, Ph.D., Ing. Jan Leugner, Ph.D.

Popis projektu

Na Lesní správě Vítkov, vytipované lokalitě revíru Odry, založení trvalé zkusné plochy (podle standardních požadavků na založení provenienčních pokusů), v sortimentu dřevin a proveniencí v souladu se zadáním zadavatele, jejich vyhodnocení po 2 vegetačních sezónách po výsadbě, stabilizace ploch v terénu.