Dozorční rada výzkumného ústavu (VÚLHM, v. v. i. Strnady)

Poslání dozorčí rady VÚLHM, v. v. i. Strnady vychází z ustanovení
§ 19 zákona č. 341/2005Sb., o veřejných výzkumných institucích:

a) vykonává dohled nad činností a hospodařením VÚLHM, v. v. i. Strnady,
b) vykonává dohled nad nakládáním s majetkem VÚLHM, v. v. i. Strnady,
c) navrhuje odvolání ředitele zřizovateli,
d) připravuje návrhy jednacího řádu dozorčí rady a jeho změn a předkládá je ke schválení  zřizovateli,
e) vyjadřuje se k návrhům změn zřizovací listiny VÚLHM, v. v. i. Strnady,
f) vyjadřuje se k návrhu na sloučení, splynutí nebo rozdělení instituce,
g) vyjadřuje se k návrhu rozpočtu instituce a ke způsobu jejího hospodaření,
h) vyjadřuje se k návrhům výzkumných záměrů , k další nebo jiné činnosti instituce a k dalším věcem, které jí předloží ředitel nebo zřizovatel,
i) vyjadřuje se k návrhu výroční zprávy instituce,
j) vyjadřuje svá stanoviska k činnosti instituce,
k) předkládá řediteli, radě instituce a zřizovateli návrhy na odstranění zjištěných  nedostatků ve výkonu jejich působnosti,
l) předkládá zřizovateli a řediteli nejméně jednou ročně zprávu o své činnosti.

 

SEZNAM ČLENŮ DOZORČÍ RADY VÚLHM, V.V.I. – aktualizace leden 2019

Jméno Funkční
období
Zaměstnavatel Kontakty
Ing. Jaroslav Kubišta
Předseda DR
04.07.2016-
03.07.2021
ÚHÚL
Nábřežní 1326
Brandýs nad Labem
250 01
tel. 321 021 301
Ing. Václav Kupčák, CSc.
místopředseda DR

14.09.2018-
13.09.2023

MENDELU v Brně, FLD
Zemědělská 3
Brno
613 00
tel. 545 136 334
     
 
Ing. Jan Lojda, Ph.D. 16.01.2017-
15.01.2022
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17
Praha 1
110 00
tel. 221 812 248
Ing. Ondřej Sirko 11.09.2015-
10.09.2020
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17
Praha 1
110 00
tel. 221 812 853
doc. Ing. Petr Zahradník, CSc. 11.09.2015-
10.09.2020
VÚLHM, v.v.i.
Strnady 136
Jíloviště
252 02
tel. 257 892 298
Mgr. Ing. Alan Landa, MBA

28.08.2018-
27.08.2023

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17
Praha 1
110 00
tel. 221 812 796
Ředitel      
doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D.

01.01.2019-
31.12.2023

VÚLHM, v.v.i.
Strnady 136
Jíloviště
252 02
tel. 257 892 221
Tajemník DR      
Ing. Jana Danysová   VÚLHM, v.v.i.
Strnady 136
Jíloviště
252 02
tel. 257 892 226