Rada instituce VÚLHM, v. v. i. Strnady

Rada instituce se skládá z předsedy, místopředsedy a dalších členů rady instituce. Předsedu rady a místopředsedu rady, který zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti, volí a odvolává rada.

Rada instituce VÚLHM, v. v. i. Strnady:

  • dbá na zachovávání účelu, pro který byla veřejná výzkumná instituce zřízena, na uplatnění veřejného zájmu v její činnosti a na její řádné hospodaření;
  • stanovuje směry činnosti veřejné výzkumné instituce v souladu se zřizovací listinou a rozhoduje o koncepci jejího rozvoje;                                                                                                                              
  • schvaluje rozpočet VÚLHM, v. v. i. Strnady a jeho změny a střednědobý výhled financování veřejné výzkumné instituce;
  • schvaluje vnitřní předpisy VÚLHM, v. v. i. Strnady, uvedené v § 20 odst. 1 písm.a) až e) zákona 431/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích;
  • schvaluje roční zprávu; projednává návrhy změn zřizovací listiny;
  • dává předchozí souhlas, popřípadě navrhuje zřizovateli sloučení, splynutí nebo rozdělení VÚLHM, v. v. i. Strnady;
  • vyhlašuje výběrové řízení, na základě jehož výsledku navrhuje zřizovateli jmenování vybraného uchazeče ředitelem VÚLHM, v. v. i. Strnady, navrhuje odvolání ředitele, popřípadě dává souhlas k odvolání ředitele podle § 17 odst. 2 zákona 431/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích;
  • projednává návrhy výzkumných záměrů a návrhy projektů výzkumu a vývoje VÚLHM, v. v. i. Strnady,
  • projednává návrhy na sjednání smluv o zahraniční spolupráci VÚLHM, v. v. i. Strnady a smluv o spolupráci s institucemi České republiky.

Rada VÚLHM, v. v. i. Strnady má 12 členů, z toho 4 členové jsou externí (pracovníci a odborníci z jiných právnických osob, popřípadě organizačních složek státu, zabývajících se výzkumem, a uživatelé výsledků výzkumu).

Způsob jednání rady stanoví jednací řád rady instituce VÚLHM, v. v. i. Strnady.

 

Složení rady instituce pro období 2017-2021:

Ing. Helena Cvrčková, Ph.D. VÚLHM - Útvar biologie a šlechtění lesních dřevin
Strnady 136, 252 02  Jíloviště
Ing. Miloš Knížek, Ph.D. VÚLHM, v.v.i. - útvar Lesní ochranné služby
Strnady 136, 252 02  Jíloviště
Ing. Pavel Kotrla, Ph.D. VÚLHM - Výzkumná stanice Kunovice
Na Záhonech 601, 686 04  Kunovice
prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc. Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta
Zemědělská 3, 613 00  Brno
Ing. Pavlína Máchová, Ph.D. VÚLHM - útvar Biologie a šlechtění lesních dřevin
Strnady 136, 252 02  Jíloviště
Ing. Jan Leugner, Ph.D. VÚLHM, v.v.i. - Výzkumná stanice Opočno
Na Olivě 550, 517 73  Opočno
Mgr. Kateřina Neudertová
Hellebrandová, Ph.D.
VÚLHM - útvar Ekologie lesa
Strnady 136, 252 02  Jíloviště

Ing. Jiří Novák, Ph.D.
místopředseda

VÚLHM, v.v.i. - Výzkumná stanice Opočno
Na Olivě 550, 517 73  Opočno
Ing. Miloš Pařízek ÚHÚL - Pobočka Hradec Králové
Veverkova 1335, 500 02  Hradec Králové 2
prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc. Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská
Kamýcká 1176, 165 21  Praha 6 - Suchdol
Ing. Ladislav Šimerda, Ph.D. Správa lesů Kristiny Colloredo-Mansfeld
Zámecká 6, 517 73  Opočno

doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D.
předseda

VÚLHM - útvar Ekologie lesa
Strnady 136, 252 02  Jíloviště

 

Poslední změna: 1. 6. 2017