Demostrační objekt Obora Březka

Poloha

Obora Březka leží přibližně 20 km jihozápadním směrem od Prahy v nadmořské výšce 400 - 460 m n. m. na rozhraní okresů Praha-východ a Praha-západ, v blízkosti obce Kostelec u Křížků (viz. mapa).
 

Historie

O historii obory Březka víme z povšechných zmínek a z panského přiznání pro tereziánský katastr sestavený roku 1713. Nejstarší doklad, kterým lze prokázat chov daňků v Březce, pochází ze srpna 1822. Historické prameny dále uvádějí, že již v roce 1826 byla u obce Březky ve zvlášť příznivé poloze obora s kmenovým stádem 150 daňků.
 

Zvěř

Daněk skvrnitý - normovaný stav: 206 ks
Bažant královský
Krocan divoký
 

--> více o zvěři

Ubytování

Lovečtí hosté mohou být ubytováni přímo ve středu obory v klasické hájovně z doby Ringhofferů.

--> více o ubytování

Kontakt

Vedoucí obory: 
Ing. Miroslav Pícha
tel: 602 282 690
e-mail: 

Vedoucí útvaru myslivosti:
Ing. František Havránek, CSc.
tel: 605 264 633
e-mail:  

 

 
 

Naposledy aktualizováno 13. 11. 2015