ZLV Online

Název článku:Experiment s porostní výchovou borovice lesní ─ Strážnice II (1962)
Číslo:2
Rok:2010
Autor:David Dušek, Marian Slodičák, Jiří Novák

Popis článku

Experiment s porostní výchovou borovice lesní ─ Strážnice II (1962).
[Scots pine thinning experiment ─ Strážnice (1962)] 78 - 84.