ZLV Online

Název článku:K historii vzniku první právní normy pro víceúčelové obhospodařování lesů ─ příspěvek k lesnické historii Beskyd
Číslo:2
Rok:2010
Autor:Vladimír Krečmer, František Šach, Petr Kantor

Popis článku

K historii vzniku první právní normy pro víceúčelové obhospodařování lesů ─ příspěvek k lesnické historii Beskyd.
[On history of the first legal norm creation for multipurpose forest management ─ contribution to forestry history of the Beskydy Mts.] 141 - 146.