Výsledky v RIVPublikační činnostProjekty

Miroslava Valentová


Funkce:
Profesní zaměření:
E-mail:
Telefon: +420 494 668 391
Mobil:
Útvar: Lesnické informační centrum
Budova: Výzkumná stanice Opočno/
Linka: 131
Web:

Výkonná redaktorka vědeckého recenzovaného časopisu Zprávy lesnického výzkumu. Zabývá se korekturami a komunikací s autory článků a recenzenty. Redakčně zpracovává a překládá texty k ústavním publikacím a propagačním materiálům.