Výsledky v RIVPublikační činnostProjekty

Ing. Radek Novotný , Ph. D.


Funkce:
Profesní zaměření:
E-mail:
Telefon:
Mobil: +420 602 291 763
Útvar: Útvar ekologie lesa
Budova: /
Linka: Pelhřimov
Web:

Funkce:
Vědecký pracovník, pracoviště Pelhřimov, Tylova 837

Odborné zaměření:
Ekologie lesa,
Imisní poškození lesních ekosystémů,
Výživa lesních porostů, stav lesních půd,
Poradenská a expertní činnost v oblasti zjišťování příčin poškození lesních porostů působením imisí a dalšími antropogenními vlivy,
Vliv ozónu na lesní dřeviny,
Koloběh prvků v lesních ekosystémech.

Životopis:
2008     Ph.D. v oboru ekologie lesa (vliv ozonu na lesní dřeviny) na Fakultě lesnické
            a environmentální České zemědělské univerzity v Praze

2007     Licenční studium (Statistická analýza experimentálních dat) na Fakultě
            chemicko-technologické Univerzity Pardubice

1999     Ukončení studia lesního inženýrství na Lesnické fakultě České zemědělské univerzity
            v Praze

Vědecká činnost:
Koordinátor expertní a poradenské služby útvaru Ekologie lesa,
Koordinátor projektů grantových agentur NAZV, GS LČR, TA ČR,
Člen rady instituce ústavu (2007-2012, 2014-2017),
Člen expertního panelu Znečištění ovzduší a expertního panelu Listová analýza v rámci evropského programu ICP Forests,
Člen znalostní platformy Výzkum a inovace Evropského regionu Dunaj-Vltava.

Profil ORCIDSCOPUS a Research gate