Knihovnické služby

Knihovna VÚLHM je největší odbornou lesnickou a mysliveckou knihovnou s rozsáhlým fondem českých i zahraničních periodik, monografií a informací z výzkumné činnosti vědeckých pracovníků. Spolupracuje formou meziknihovní výpůjční služby s řadou tuzemských i zahraničních knihoven a lesnických institucí. Hlavním posláním je shromažďování, zpracování, uchování a šíření informací z oblasti lesního hospodářství, myslivosti, dřevařství, vodního hospodářství a životního prostředí.

Spravuje specializovaný knihovní fond určený pro vlastníky lesů, odbornou veřejnost, lesnické instituce i studenty středních a vysokých škol. Knihovna disponuje ojedinělým fondem knih a časopisů, které nelze najít v žádné jiné knihovně v ČR.

Podrobnější charakteristika knihovny je zde.

Knihovna VÚLHM má dvě pracoviště - ve Strnadech a na Výzkumné stanici Opočno (knihovna Útvaru pěstování lesa). 

Bližší informace o službách knihovny na VS Opočno jsou zde.

Informace o fondu knihovny jsou dostupné v Souborném katalogu na webových stránkách Národní knihovny.

V červenci a srpnu 2015 byla realizována revize fondu časopisů v knihovně VÚLHM ve Strnadech. Podrobné výsledky revize naleznete zde.

Knihovna je součástí útvaru Lesnické informační centrum.

 

Poskytované služby:

  • výpůjční služby (prezenční, absenční, meziknihovní výpůjční a reprografické služby v rámci ČR, mezinárodní meziknihovní služby)

  • informační služby (poradenská služba – informace o fondech a využívání knihovny)

  • bezplatný přístup k internetu, místo ke studiu ve studovně

  • rešeršní služby

Nabídka publikací k prezenčním i absenčním výpůjčkám je k dispozici ON-LINE KATALOZÍCH

Strnady http://www.vulhm.cz/katalog/

Opočno http://knihovna.vulhmop.cz/


Pro návštěvníky knihovny máme k dispozici on-line přístupy do těchto plnotextových a bibliografických databází:

Nové publikace v knihovně

Seznam časopisů odebíraných knihovnou v roce 2018

 

Nevíte si rady? Ptejte se knihovny!      

Knihovna Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. se zapojila do projektu s  názvem Ptejte se knihovny (garantem je Národní knihovna ČR). Jedná se o službu nejširší veřejnosti. Služba Ptejte se knihovny odpoví na stručné konkrétní otázky jak o knihovně a jejím fondu, přístupných databázích a pod., tak na otázky týkající se lesního hospodářství, ochrany lesa, výzkumu v LH, myslivosti, ekologie lesa atd.

Stačí zadat tuto e-mailovou adresu: http://www.ptejteseknihovny.cz/knihovny/vyzkumny-ustav-lesniho-hospodarstvi-a-myslivosti-knihovna/ a napsat konkrétní dotaz. Knihovna zodpoví doručené dotazy během dvou dnů.

Kontaktní údaje: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Lesnické informační centrum, tel: +420 257 892 242, 237, 241. E-mail: ">.


Naposledy aktualizováno: 3. 2. 2015