Elektronické informační zdroje z projektu SLARA

Návštěvníkům knihovny jsou k dispozici tyto databáze:

  • CAB Abstracts 1973+

Přední zemědělská a lesnická databáze bibliografického typu. Pokrývá obory jako jsou živočišná a rostlinná výroba, chovatelství a pěstitelství, ochrana rostlin, genetika, lesní inženýrství, ekonomika, veterinární medicína, lidská výživa, rozvoj venkova, turistika atd. Úplná databáze CAB ABSTRACTS obsahuje přes 9,2 milionů záznamů od roku 1973, roční přírůstek činí přes 350 000 dokumentů.

  • CAB Abstracts Archive (1910-1972)

Archivní část abstraktové databáze pokrývající roky 1910 až 1972.

  • CAB Abstracts Plus Collection

Kolekce speciálních plnotextových databází z produkce CAB International:
CAB Reviews: Perspectives in Agriculture, Veterinary Science, Nutrition and Natural Resources (+ CAB Reviews Archive)
Přes 3 000 přehledových studií týkajících se nejnovějšího vývoje ve jmenovaných oborech. Dílčí archivní databáze uchovává studie z let 1973-2003.
Distribution Maps of Plant Diseases (každý rok 36 nových map + digitální archiv 1 000
map až z roku 1942)
Distribution Maps of Plant Pests (každý rok 18 nových map + digitální archiv s více než 700 mapami až z roku 1951)
Descriptions of Fungi and Bacteria (každý rok cca 40 charakteristik nových organismů + digitální archiv 1 700 charakteristik plísní a bakterií od roku 1964)

  • CAB eBooks (2005-2017)

Kolekce elektronických knih z oboru zemědělství, potravinářství, výživa, veterinární lékařství, medicína, botanika, volný čas, zábava, životní prostředí a jeho ochrana a podobně. Každá kniha je k dispozici v plném rozsahu a ve snadno použitelném formátu.

  • Cambridge Journals Online – STM collection (ročníky 2013-2017)

Specializovaná kolekce STM elektronických časopisů z vydavatelství Cambridge University Press.

  • OECD iLibrary – Agriculture Statistics (archiv 2013-2018)

Kolekce databází zahrnuje:
OECD-FAO Agricultural Outlook – OECD iLibrary přináší detailní informace o produkci, spotřebě a další nejen z oblasti členských zemí.
Producer and Consumer Support Estimates – OECD iLibrary poskytuje aktuální údaje o podpoře zemědělské produkce, o jeho změnách, zdrojích, metodách jeho stanovení, kriteria zemědělské politiky.
Environmental Performance of Agriculture – OECD iLibrary se zabývá změnami zemědělství z hlediska ochrany okolí.
Agricultural market access database (AMAD) – OECD Agriculture Statistics – OECD iLibrary obsahuje informace o celních tarifech, jeho změnách, celních ochranách členských zemí WTO.

  • ProQuest Agricultural & Environmental Science Database

Plnotextová a multimediální databáze. Zahrnuje obory: Biotechnologie, botanika, chemie, ekonomie, zemědělství, školství, zemědělské inženýrství, informační systém pro zemědělství, entomologie, hnojiva, potrava a výživa, veřejné zdraví, lesnictví, zahradnictví, hydrologie, pesticidy, mikrobiologie, půdy, znečištění, sociologie, kvalita vody, počasí a klima.

  • ProQuest Ebook Central – vlastní výběr titulů

Knihovnička 18 elektronických publikací v komfortním uživatelském prostředí (dříve Ebrary).


Informaci připravila: Mgr. Jitka Součková (publikováno od 14. srpna 2014)

Datum poslední aktualizace stránky: 19. července 2019