Služby laboratoře

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

ANALÝZY VOD

 • Stanovení základních aniontů (chloridy, fluoridy, dusičnany, dusitany, sírany)
 • pH, vodivost, celková alkalita
 • Stanovení rozpuštěného organického uhlíku a celkového rozpuštěného dusíku
 • Stanovení základních kationů (hliník, vápník, měď, železo, draslík, hořčík, mangan, sodík, zinek)
 • Stanovení amonných iontů a fosforečnanového aniontu

ANALÝZY ROSTLINNÉHO MATERIÁLU

 • Stanovení celkového obsahu dusíku, síry, uhlíku
 • Stanovení sušiny při 105 oC
 • Stanovení draslíku, hořčíku, vápníku, železa, hliníku, manganu, zinku, fosforu, mědi, niklu a boru v mineralizátu rostlinného materiálu
 • Stanovení chrómu, arsenu, kadmia a olova v mineralizátu rostlinného materiálu
 • Stanovení sodíku v mineralizátu rostlinného materiálu
 • Stanovení chloridů a fluoridů

ANALÝZY MINERÁLNÍCH PŮD A HUMUSŮ

 • Stanovení celkového obsahu dusíku, síry, uhlíku
 • Stanovení obsahu dusičanového a amonného dusíku
 • Stanovení sušiny při 105 oC
 • Stanovení pH v půdní suspenzi
 • Stanovení hliníku, vápníku, železa, draslíku, sodíku, hořčíku, manganu a zinku ve výluhu NH4Cl, BaCl2 nebo výluhu lučavkou královskou
 • Stanovení arsenu, chrómu, mědi, niklu, fosforu a olova ve výluhu lučavkou královskou
 • Stanovení kadmia ve výluhu lučavkou královskou
 • Stanovení chloridů
 • Stanovení přístupného fosforu
 • Potřeba vápnění
 • Hmotnost suchého vzorku
 • Výměnná acidita

OSTATNÍ ANALÝZY

Díky přístrojovému vybavení je po dohodě se zákazníkem možné analyzovat i další typy vzorků např.

 • chemikálie
 • popílky
 • stavební materiály apod.

Ceny za prováděné analýzy jsou řízeny podle platného ceníku Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Na požádání Vám rádi zašleme cenovou kalkulaci za Vámi požadované analýzy.

Při zasílání/předávání vzorků přiložte prosím vyplněný vhodný formulář.

PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ LABORATOŘE

Přístrojové zázemí a kvalifikační obsazení laboratoří umožňuje provádět analýzy jak tradičními analytickými metodami, tak špičkovou instrumentální technikou. Přístrojovou vybavenost laboratoře tvoří:

 • optický emisní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)
 • atomový absorpční spektrometr se systémem elektrotermické atomizace (ETA-AAS)
 • elementární analyzátor CNS
 • automatický průtokový spektrofotometr (CFA)
 • automatický TOC/TN analyzátor
 • iontový chromatograf s vodivostní detekcí
 • mikrovlnný tlakový systém pro mineralizaci vzorků
 • ostatní přístroje (stanovení pH, vodivosti, provádění titrací)