Žádost o hlášení výskytu lesních škodlivých činitelů

Žádost o hlášení výskytu lesních škodlivých činitelů v roce 2022 – formulář zde

Vážení kolegové,
stejně jako v letech minulých se na Vás obracíme s žádostí o poskytnutí údajů o výskytu lesních škodlivých činitelů v uplynulém roce na Vašem (Vámi spravovaném) lesním majetku. Za tímto účelem přikládáme formulář (hlášení o výskytu škodlivých činitelů v roce 2022 – ke stažení zde), ale přijmeme i informace podané v jiné formě. Údaje prosím zašlete do 15. 2. 2023 na adresu útvaru Lesní ochranné služby. Žádáme Vás o zaslání vyplněného formuláře na doručovací adresu:  Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., Lesní ochranná služba, Strnady 136, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, nebo po naskenování, či vyplnění formuláře v počítači prostřednictvím e-mailové služby na adresu: los@vulhm.cz. Prosíme, uveďte i svůj e-mail, abychom Vás mohli kontaktovat i elektronicky. V případě nejasností můžete kontaktovat Ing. M. Knížka, Ph.D. na tel. č. 602 351 910, nebo e-mailu: knizek@vulhm.cz, nebo Ing. Jana Lišku na tel. č. 602 298 804, nebo e-mailu: liska@vulhm.cz.
Pokud od nás ještě nedostáváte Zpravodaj ochrany lesa, na vyžádání Vám jej budeme zasílat.
Pracovníci Lesní ochranné služby (LOS) Vám rádi poskytnou spolupráci při řešení problému v oboru ochrany lesa ve Vašich lesích, zejména v rámci poradní služby (včetně terénních šetření) a pořádání školení či seminářů. Celkový přehled naší činnosti můžete nalézt na webových stránkách LOS. Služby LOS jsou prováděny pod záštitou a plnou finanční podporou Ministerstva zemědělství ČR. V případě problémů či dotazů v ochraně lesa můžete kontaktovat  jednotlivé pracovníky LOS, kteří Vám rádi poskytnou bezplatnou poradní službu.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na spolupráci!
S přáním všeho nejlepšího v novém roce a s pozdravem Lesu zdar,
Ing. Miloš Knížek, Ph.D.
vedoucí útvaru Lesní ochranné služby