Seznam povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa

Aktuální Seznam povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa 2024 byl vydán jako:
„METODICKÁ PŘÍRUČKA INTEGROVANÉ OCHRANY ROSTLIN – LESNÍ POROSTY – PŘÍLOHA 1 – Seznam povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa“
Seznam je zpracovaný na základě údajů Registru přípravků na ochranu rostlin, který je vedený online na webových stránkách Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského a dalších informací dostupných na těchto stránkách.
Seznam byl aktualizován ke dni 31. ledna 2024.
Autoři: doc. Ing. Petr Zahradník, CSc., Ing. Marie Zahradníková, Petra Mikulčíková

Seznam povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa 2023 byl vydán jako:
„METODICKÁ PŘÍRUČKA INTEGROVANÉ OCHRANY ROSTLIN – LESNÍ POROSTY – PŘÍLOHA 1 – Seznam povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa“
Seznam je zpracovaný na základě údajů Registru přípravků na ochranu rostlin, který je vedený online na webových stránkách Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského a dalších informací dostupných na těchto stránkách.
Seznam byl aktualizován ke dni 31. ledna 2023.
Autoři: doc. Ing. Petr Zahradník, CSc., Ing. Marie Zahradníková, Petra Mikulčíková

Seznam povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa 2022 byl vydán jako:
„METODICKÁ PŘÍRUČKA INTEGROVANÉ OCHRANY ROSTLIN – LESNÍ POROSTY – PŘÍLOHA 1 – Seznam povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa“
Seznam je zpracovaný na základě údajů Registru přípravků na ochranu rostlin, který je vedený online na webových stránkách Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského a dalších informací dostupných na těchto stránkách.
Seznam byl aktualizován ke dni 31. ledna 2022.
Autoři: doc. Ing. Petr Zahradník, CSc., Ing. Marie Zahradníková

Seznam povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa 2019 byl vydán jako:
„METODICKÁ PŘÍRUČKA INTEGROVANÉ OCHRANY ROSTLIN PRO LESNÍ POROSTY – PŘÍLOHA 1 – Seznam povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa“
Seznam je zpracovaný na základě Seznamu povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin 2019 zveřejněném ve Věstníku Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského XVI (1) (2019).
Seznam byl aktualizován ke dni 28. února 2019.
Autoři: Ing. Marie Zahradníková, doc. Ing. Petr Zahradník, CSc.

Seznam povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa 2016 byl vydán jako:
„METODICKÁ PŘÍRUČKA INTEGROVANÉ OCHRANY ROSTLIN PRO LESNÍ POROSTY – PŘÍLOHA 1 – Seznam povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa“
Seznam je zpracovaný na základě Seznamu povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin 2016 zveřejněném ve Věstníku Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského XIII (1) (2016).
Seznam byl aktualizován ke dni 29. února 2016.
Autoři: Ing. Marie Zahradníková, doc. Ing. Petr Zahradník, CSc.

Seznam povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa 2015 byl vydán jako:
„METODICKÁ PŘÍRUČKA INTEGROVANÉ OCHRANY ROSTLIN PRO LESNÍ POROSTY – PŘÍLOHA 1 – Seznam povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa“
Seznam je zpracován na základě Seznamu povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin 2015 zveřejněném ve Věstníku Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského XII (1) (2015).
Seznam byl aktualizován ke dni 1. února 2015.
Autoři: doc. Ing. Petr Zahradník, CSc., Ing. Marie Zahradníková

Seznam povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa 2013
Tento seznam byl aktualizován ke dni 31. března 2013.

Seznam registrovaných přípravků na ochranu lesa 2011, schválený Ministerstvem zemědělství ČR – úsekem lesního hospodářství v souladu s ustanoveními Seznamu registrovaných přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin 2011 (viz Věstník Státní rostlinolékařské správy, ročník 8, číslo 02/2011), sestavili:
Ing. Milan Švestka, DrSc.
doc. Ing. Petr Zahradník, CSc.
Ing. Marcela Dvořáková
Ing. Marek Tuma
Ing. Vítězslava Pešková, Ph.D.
Ing. Marie Geráková
Antonín Hrabánek
Marie Kubelíková
Tento seznam byl aktualizován ke dni 1. února 2011.
Opravy Seznamu registrovaných přípravků na ochranu lesa 2011

Seznam registrovaných přípravků na ochranu lesa 2009, schválený Ministerstvem zemědělství ČR – Úsekem lesního hospodářství v souladu s ustanoveními „Seznamu registrovaných přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin 2009“ (viz Věstník Státní rostlinolékařské správy, ročník 6, číslo 01/2009), sestavili:
Ing. Milan Švestka, DrSc.
doc. Ing. Petr Zahradník, CSc.
Ing. Marie Geráková
Ing. Bohumil Karásek
Ing. Vítězslava Pešková, Ph.D.
RNDr. František Soukup, CSc.
Ing. Eva Cislerová
Marie Kubelíková
Lenka Hýřová
Tento seznam byl aktualizován ke dni 21. ledna 2009 (platnost pouze do 31. 1. 2011!).