Communicationes Instituti Forestalis Bohemicae

Posláním časopisu je informování široké odborné veřejnosti o výsledcích výzkumu zaměřeného na lesnictví a příbuzné obory. Časopis je vydáván od roku 1959.

Odborná náplň:
Náplň časopisu Communicationes Instituti Forestalis Bohemicae tvoří vědecké články a podávající souhrnný přehled o dosavadních výsledcích výzkumu, pouze výjimečně může být celé číslo věnováno příspěvkům předneseným na konferencích. Časopis se zaměřuje na lesnictví, lesní ekosystémy, naplňování funkcí lesa a příbuzné obory. Časopisecké články jsou v angličtině, každý článek obsahuje v úvodu anglický abstrakt a na konci český a anglický souhrn.

Vydávání časopisu je přerušeno.