Evropský region Dunaj – Vltava

Vznik evropského regionu Dunaj – Vltava (ERDV) byl připravován od dubna 2011, kdy postupně probíhala analýza sítí a následně analýza potenciálů v regionu ležícím na území tří států mezi velkými metropolitními městy (Mnichov, Norimberk, Vídeň, Bratislava, Praha).

V roce 2012 navázaly na úvodní analýzy tematicky zaměřené worshopy a byl vytvářen strategický rámec budoucího evropského regionu. K oficiálnímu vzniku Euroregionu došlo v červnu 2012 v Linci.

Evropský region Dunaj – Vltava tvoří Horní Rakousko, Mostviertel a Waldviertel z Dolního Rakouska, Dolní Bavorsko s okresem Altötting z Horního Bavorska, Horní Falcko, Plzeňský kraj, Jihočeský kraj, Kraj Vysočina.

Od roku 2013 byla zahájena činnost tzv. vědomostních (znalostních) platforem, kterých je v tomto evropském regionu ustanoveno celkem sedm. VÚLHM má zástupce ve vědomostní platformě „Evropský region Dunaj – Vltava jako prostor pro výzkum a inovace“. Tuto vědomostní platformu řídí Bavorská země Horní Falcko.

Znalostní platformy mají za úkol promyslet, diskutovat a naplánovat inovační a výzkumnou strategii pro celý euroregion, včetně konkrétních témat, kterými se mohou výzkumné a inovační aktivity rozvíjet.

Otázky ochrany přírodních zdrojů a jejich využívání v soulaldu s principy trvalé udržitelnosti, biomasy jako zdroje pro výrobu energie, význam lesa pro společnost, tedy důraz jak na jeho produkční, tak i na mimoprodukční funkce a další aktuální témata, včetně reakce ekosystémů na globální změnu klimatu patří mezi důležité otázky, které tato platforma bude řešit. VÚLHM má v oblasti lesnického a lesnicko-přírodovědného výzkumu dlouhou tradici a je úspěchem, že se do této vědomostní platformy můžeme aktivně zapojit.

–> Oficiální stránky ERDV

Díky činnosti zástupce VÚLHM ve znalostní platformě Výzkum a Inovace bylo možné zapojit se do příprav přeshraničního projektu v programu Evropské územní spolupráce Svobodný stát Bavorsko – Česká republika. Po téměř ročních přípravách byl podán návrh projektu, který při hodnocení monitoračním výborem uspěl a jeho řešení začalo v lednu 2017.
–> více informací o projektu