Aktuality

Antonín Jurásek obdržel cenu ředitele KRNAP za rok 2017

Strnady – 24. dubna 2018 – Při osmém předávání Cen ředitele Správy KRNAP byl mezi oceněnými osobnostmi také doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc., z Výzkumného ústavu lesního hospodářství, v. v. i., Výzkumné stanice Opočno. Antonín Jurásek se v Krkonoších zabýval výzkumem autochtonních populací smrku. V době imisní kalamity pomohl se zachováním cenných populací krkonošského smrku pro budoucí generace.