Aktuality

Budou dubové lesy odolnější vůči pozdním mrazům?

Strnady – 28. 4. 2015 – Pozdní jarní mrazy představují riziko pro rašící pupeny všech dřevin. Vědci
z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. našli metodu, která nabízí v praxi
možnosti zvýšit odolnost dubu vůči pozdním jarním mrazům a zmenšuje tak riziko oslabení a snížení
přírůstu této naší významné hospodářské dřeviny v nejcitlivějším růstovém období.