Aktuality

Celostátní seminář LOS – Škodliví činitelé v lesích Česka 2019/2020

Vážení kolegové,

jak jistě víte, seminář LOS byl v letošním roce z důvodu karanténních opatření ve spojitosti s nákazou COVID-19 přeložen z obvyklého jarního termínu (16. 4. 2020) na termín podzimní, na 22. 10. 2020. Vývoj nákazy v současné době ovšem opět neumožňuje jeho konání námi upřednostňovanou tradiční prezenční formou, kdy jednotliví účastníci mají příležitost nejen vyposlechnout připravené přednášky semináře, ale také se osobně setkat se svými kolegy, známými, promluvit o aktualitách a dalších záležitostech. Je nám upřímně líto, že není možná takováto forma a všichni si jistě přejeme, aby další ročníky semináře LOS proběhly za již víceméně „normálních“ podmínek.

Jako organizátoři ovšem nechceme zájemce o náš seminář v tomto roce připravit, mino jiné také z důvodu jeho vysoce aktuálního odborného zaměření: „Krize zdravotního stavu borovice lesní“. Díky porozumění a spolupráci autorů jednotlivých příspěvků a přednášek, a to i našich zahraničních kolegů, jsou v současnosti připravovány elektronické formy přednášek, které budou v určité vymezené době v den konání semináře, tedy 22. 10. 2020, zpřístupněny ke shlédnutí, případně stažení z webových stránek LOS. V omezené časové lhůtě bude umožněna i určitá komunikace mezi přednášejícími a účastníky, a to formou psaných dotazů a odpovědí. V tomto ohledu budou všichni zaregistrovaní i další potenciální účastníci semináře včas informováni o způsobu průběhu semináře. Také z tohoto důvodu, prosím, věnujte pozornost uvedení Vaší správné e-mailové adresy v přihlášce na seminář, kdy budeme registrovat i pozdější reakce, než je uvedeno na přihlášce, a to až do dne před konáním semináře. Také je připravován sborník referátů semináře, který vyjde obvyklou formou v rámci časopisu Zpravodaj ochrany lesa, vydávaného Lesní ochrannou službou, VÚLHM, v. v. i., Jíloviště – Strnady. Tento sborník bude poštou zaslán všem zaregistrovaným účastníkům semináře.

Prosíme, věnujte i nadále pozornost průběžným informacím o přípravě a průběhu semináře na webových stránkách LOS!

Děkujeme za pochopení a těšíme se na virtuální setkání s Vámi.

Za organizační výbor

Miloš Knížek – vedoucí LOS