Aktuality

Celostátní seminář LOS

Celostátní seminář LOS se zahraniční účastí

Název: Škodliví činitelé v lesích Česka 2018/2019
Téma: Historie a současnost kůrovcových kalamit ve střední Evropě
Termín konání: 16. dubna 2019
Místo konání: Vzdělávací a informační centrum Floret, Průhonice
Pořadatel: Lesní ochranná služba, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
Odborní a organizační garanti: Ing. Miloš Knížek, Ph.D., Ing. Jan Liška