Aktuality

Červnové bezplatné semináře k aktuální legislativě uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

Seminář informuje o nových zákonných povinnostech pro vlastníky lesa, dovozce dřeva ze zemí mimo EU,
obchodníky se dřevem a dřevařskými výrobky a pro zpracovatele dřeva.

Je vhodný také pro pracovníky státní správy a samosprávy, odborné lesní hospodáře, studenty a učitele a další organizace působící ve venkovském prostoru.