Šrámek Vít, doc. Ing. Ph.D.

E-mail:
Telefon:257 892 221
Mobil:602 260 808
Útvar:Úsek ředitele
Linka:221
Profesní zaměření:ředitel VÚLHM
Funkce:Vědecký pracovník
vulhm-lide-sramek

Odborné zaměření

 • Ekologie lesa
 • Imisní poškození lesních ekosystémů
 • Výživa lesních porostů
 • Lesnická bioklimatologie.

Životopis

 • 2010     Habilitace v oboru pěstování lesů na Fakultě lesnické a dřevařské České zemědělské  univerzity v Praze
 • 2002     Ph.D. v oboru anatomie a fyziologie rostlin na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně
 • 1992     Ukončení studia lesního inženýrství na Lesnické fakultě Vysoké školy zemědělské v Brně

Vědecká činnost

 • Koordinátor evropských programů Intenzivního monitoringu lesních ekosystémů za ČR – ICP Forests, Forest Focus a LIFE+ FutMon,
 • Člen expertních panelů depozice, meteorologie a fenologie,
 • Koordinátor čtyř projektů NAZV,
 • Koordinátor čtyř projektů grantové služby LČR,
 • Do roku 2006 místopředseda vědecké rady VÚLHM, od roku 2007 místopředseda rady instituce,
 • Člen české pedologické společnosti,
 • Člen redakční rady časopisu Journal of Forest Science (2004 – 2009),
 • Člen podoborové komise GAČR 526 v letech 2001-2007,
 • Zástupce koordinátora sekce IUFRO 7.04.05 Impact of Air Pollution on Forest Ecosystems – Restoration and sustainable Management v letech 2000-2004