Dušek David, Ing. Ph.D.

E-mail:
Telefon:494 668 391
Mobil:727 915 986
Útvar:Výzkumná stanice Opočno
Linka:136
Web:Osobní www stránka
Funkce:Vědecký pracovník
vulhm-lide-dusek

Ing. DAVID DUŠEK, Ph.D.

Narozen 29. 6. 1976 v Opavě.

Ve VÚLHM, v. v. i. – Výzkumné stanici Opočno zaměstnán od roku 2007.

Vzdělání

 • Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, obor Systematická biologie a ekologie – 1998, Bc.
 • Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, obor lesní inženýrství – 2005, Ing.
 • Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská, obor pěstování lesa, disertační práce: „Potenciál pěstování smrku ztepilého v oblastech jeho chronického chřadnutí“ – 2015, Ph.D.

Výzkumná činnost

Produkční ekologie, výchova lesních dřevin, ekologické a produkční efekty výchovných sečí, statistická analýza dat.

Řešené projekty

 • QJ1620415 – Diferencované pěstební postupy pro chřadnoucí smrkové porosty 4. a 5. lesního vegetačního stupně, 2016-2018, řešitel
 • QJ1520299 – Uplatnění douglasky tisolisté v lesním hospodářství ČR, 2015-2018, člen řešitelského týmu
 • QJ1520037 – Zvyšování adaptability borového hospodářství v podmínkách České republiky, 2015-2018, člen řešitelského týmu
 • QJ1530298 – Optimalizace využití melioračních a zpevňujících dřevin v lesních porostech, 2015-2017, člen řešitelského týmu
 • TA04021532 – Udržitelná produkce a hospodaření s živinami v borových a březových porostech nižších poloh, 2014-2017, člen řešitelského týmu
 • TA04021541 – Pěstební opatření pro optimalizaci souběžného plnění produkční a rekreační funkce lesa, 2014-2017, člen řešitelského týmu

Výběr z publikační činnosti

 • Dušek D., Slodičák M., Novák J., Kacálek D. 2015. Vliv šířky linek na produkci smrkových porostů. Zprávy lesnického výzkumu, 60, 3: 171-176
 • Dušek D., Novák J., Slodičák M. 2014. Reakce mladých smrkových porostů na výchovné zásahy v oblastech chronického chřadnutí smrku. Zprávy lesnického výzkumu, 59, 2: 104-108
 • Kacálek D., Špulák O., Dušek D., Kuneš I., Balcar V. 2013. Species-specific properties of forest floor under mountain conditions. Austrian Journal of Forest Science, 130, Heft 1: 45-59
 • Dušek D., Novák J., Kacálek D., Slodičák M. 2012. Biomass of dwarf pine in the Orlické hory Mountains. The Beskids Bulletin, 5, 2: 181-186
 • Dušek D., Novák J., Slodičák M. 2012. Výchova borových porostů ve středním věku – experiment Kersko. Zprávy lesnického výzkumu, 57, 4: 297-303
 • Slodičák M., Novák J., Dušek D. 2011. Canopy reduction as a possible measure for adaptation of young scots pine stand to insufficient precipitation in Central Europe. Forest Ecology and Management, 262, 10: 1913-1918
 • Dušek D., Novák J., Slodičák M. 2011. Experimenty s výchovou borovice lesní na jižní Moravě – Strážnice I a Strážnice III. Zprávy lesnického výzkumu, 56, 4: 283-290
 • Kacálek D., Dušek D., Novák J., Slodičák M., Bartoš J., Černohous V., Balcar V. 2011. Former agriculture impacts on properties of Norway spruce forest floor and soil. Forest Systems, 20, 3: 437-443
 • Novák J., Slodičák M., Dušek D. 2011. Thinning effects on forest productivity and site characteristics in stands of Pinus sylvestris in the Czech Republic. Forest Systems, 20, 3: 464-474
 • Dušek D., Slodičák M., Novák J. 2011. Vliv pozitivního a negativního výběru uplatněného při prvních výchovných zásazích na růst a vývoj dubové mlaziny. Zprávy lesnického výzkumu, 56, 2: 125-129
 • Dušek D., Slodičák M., Novák J. 2010. Experiment s porostní výchovou borovice lesní – Strážnice II (1962). Zprávy lesnického výzkumu, 55, 2: 78-84
 • Novák J., Slodičák M., Dušek D., Kacálek D. 2010. Long-term effect of thinning from above on forest-floor in Scots pine stands in Southern Moravia (Czech Republic). Austrian Journal of Forest Science, 127, 3: 97-110