Kyseláková Jolana, Ing.

E-mail:
Telefon:572 420 916
Útvar:Výzkumná stanice Kunovice
Funkce:Výzkumný a vývojový pracovník

Odborné zaměření

Výzkum listnatých dřevin (duby, olše, javor klen, ořešák černý), Phytophthora na dubech a vyhledávání tolerantních jedinců

Vzdělání a odborná praxe

  • 2002             Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Strnady, Výzkumná stanice Kunovice,
  • 1992-2001     Sempra Praha, šlechtitelská stanice Uherský Ostroh, šlechtitel, udržovací šlechtění květin a zelenin
  • 1986-91        Výzkumný a šlechtitelský ústav technických plodin a luskovin Šumperk, Šlechtitelská stanice Horní Moštěnice, šlechtitel se zaměřením na rezistentní šlechtění bobu. V roce 1990 ukončení postgraduálního mykologického kurzu na Karlově univerzitě, Praha
  • 1981-85        Zemědělské stavební sdružení Frýdek-Místek, pracoviště Ostrava, projektant pozemkových úprav
  • 1977-80        Oseva Brno, Semenářské středisko Uherské Hradiště, semenářský agronom
  • 1974-76        Šlechtitelský a semenářský podnik Olomouc, Šlechtitelská stanice Horní Moštěnice, asistent šlechtění
  • 1974             Ukončení studia na Agronomické fakultě Vysoké školy zemědělské v Brně

Výzkumné projekty

  • 2009-2013      Produkce, kvalita a předosevní příprava semen lesních dřevin (Výzkumný záměr MZe 0002070203, DZ 03: Stabilizace funkcí lesa v antropogenně narušených a měnících se podmínkách prostředí)
  • 2008 – 2012    Využití genových zdrojů domácích druhů dubů pro reprodukci adaptabilních lesních ekosystémů. (Výzkumný projekt MZe QH 82305)