Bezděčková Lena, Ing.

E-mail:
Telefon:572 420 929
Útvar:Výzkumná stanice Kunovice
Funkce:Výzkumný a vývojový pracovník

Funkce

Výzkumný pracovník, zástupce vedoucí a manažerka kvality akreditované laboratoře Semenářská kontrola

Odborné zaměření

Kvalita semen lesních dřevin, sběr, skladování a předosevní příprava semen lesních dřevin

Vzdělání a odborná praxe

  • 1984              zahradnictví, Mendelova univerzita v Brně, Brno

Výzkumné projekty

  • 2010-2014      Optimalizace předosevní přípravy dormantních semen buku
  • 2009-2013      Produkce, kvalita a předosevní příprava semen lesních dřevin (Výzkumný záměr MZe 0002070203, DZ 03: Stabilizace funkcí lesa v antropogenně narušených a měnících se podmínkách prostředí) (řešitel)
  • 2004-2008      Vývoj a využití metod lesního semenářství (Výzkumný záměr MZe 0002070202) (řešitel)
  • 2000–2004      Faktory ovlivňující kvalitu žaludů a bukvic (řešitel)
  • 2000–2004      Fyziologická a genetická kvalita semen modřínu opadavého a borovice lesní ze semenných sadů (řešitel)