Benedíková Marie, Ing.

E-mail:
Telefon:572 549 115
Mobil:602 565 695
Útvar:Výzkumná stanice Kunovice
Funkce:Výzkumný a vývojový pracovník

Odborné zaměření

Šlechtění listnatých dřevin – duby, javor klen, ořešák černý, jeřáb břek a oskeruše

Vzdělání a odborná praxe

 • 1985 ukončení dálkového studia lesního inženýrství na Lesnické fakultě Vysoké školy zemědělské v Brně.
 • 1975 VÚLHM, stanice Kunovice

Výzkumné projekty

 • 2009 – 2011 Šlechtění, záchrana a reprodukce genových zdrojů lesních dřevin v měnících se podmínkách prostředí (Výzkumný záměr MZe 0002070203, DZ 03: , řešitel)
 • 2008 – 2012: Využití genových zdrojů domácích druhů dubů pro reprodukci adaptabilních lesních ekosystémů. (koordinátor)
 • 2004 – 2008: Inventarizace zdrojů některých listnatých introdukovaných dřevin (Juglans nigra L., Quercus rubra L.) na území ČR jako výchozí podklad pro zvýšení ekonomické hodnoty lesních porostů a uvažované speciální využití (např. produkce biomasy apod.), Záchrana genových zdrojů vzácnějších domácích druhů dubů, Selekce a reprodukce genových zdrojů, testování populací a stromů cenných listnáčů javoru klenu a olše lepkavé v karpatské oblasti (Výzkumný záměr MZe 0002070202, DZ03, řešitel)
 • 2000 – 2004: Výzkum proměnlivosti a opatření k zachování a reprodukci genových zdrojů domácích druhů dubu (Quercusspp.) a lípy (Tilia spp.). (řešitel)
 • 1997 – 1999: Záchrana genofondu vybraných listnatých dřevin v přírodních lesních oblastech Jihomoravských úvalů a Moravských Karpat. (řešitel)
 • 1991 – 1996: Zhodnocení ověřovacích ploch dubu (potomstev jednotek uznaných ke sklizni osiva. (řešitel)
 • 1985 – 1990: První zhodnocení ověřovacích ploch uznaných jednotek dubu.
  Fenotypová proměnlivost dubu na základě analýzy vybraných dílčích populací. (řešitel