Fadrhonsová Věra, Ing.

E-mail:
Telefon:257 892 233
Útvar:Útvar ekologie lesa
Linka:233
Funkce:Výzkumný a vývojový pracovník
vulhm-lide-fadrhonsova

Odborné zaměření

  • Ekologie lesa
  • Hodnocení chemismu půdní vody a půdy
  • Depozice
  • Fenologie.

Životopis

1996     Ukončení studia lesního inženýrství na Lesnické fakultě České zemědělské univerzity v Praze.

Vědecká činnost

  • Spolupráce na projektu mezinárodního monitoringu stavu lesa
  • Členka expertního panelu půda a půdní voda
  • Členka expertního panelu fenologie
  • Spolupráce na projektech NAZV a GS LČR.