Vícha Zdeněk, Ing.

E-mail:
Telefon:724 222 242
Mobil:724 222 242
Útvar:Útvar ekologie lesa
Linka:Frýdek-Místek
Funkce:Výzkumný a vývojový pracovník
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Odborné zaměření

  • Lesnicko-hydrologický výzkum v malých horských povodích Beskyd a Jeseníků
  • Vodohospodářské působení lesních porostů v krajině
  • Technické zajištění chodu výzkumných stanic
  • Odběry vzorků, vyhodnocování dat
  • Vedení databáze meteorologických údajů a odtoků vody z experimentálních povodí.

Životopis

  • 2003     Ukončení studia lesního inženýrství na Fakultě lesnické Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně

Vědecká činnost

  • Spoluřešitel projektu NAZV „Vývoj hydrického působení lesů malých horských povodí“ (2003 – 2007)
  • Spoluřešitel projektu Mze „Zajištění dlouhodobého sledování vztahů lesních ekosystémů a hydrologického režimu“ (2007 – 2010)
  • Spolupráce na dalších projektech a výzkumných aktivitách útvaru ekologie lesa (např. „Chřadnutí lesních porostů na LS Jablunkov“, „Monitoring lesních ekosystémů s vazbou na potravní řetězec“)