Havlíčková Kateřina, Mgr.

E-mail:
Telefon:257 892 222
Mobil:606 708 185
Útvar:Útvar zkušebních laboratoří
Linka:284
Funkce:Odborný pracovník

Zabývá se prováděním analýz pomocí iontové chromatografie a TOC/TN analyzátoru u vzorků vody, stanovením kationtů v půdních výluzích pomocí AAS, stanvoením stopových prvků v rostlinných materiálech a půdě pomocí ETA-AAS. Zodpovídá za technickou stránku provádění základního chemického rozboru u vzorků vody (Stanovení amonných iontů a fosforečnanového aniontu), Stanovení chloridů a fluoridů v rostlinném materiálu a půdě a Stanovení přístupného fosforu u vzorků půdy.